Πρόσκληση σε Γ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου με την επωνυμία «Αθλητικός Σύλλογος Άθλου Τόπος» καλεί σύμφωνα με το Καταστατικό τα ταμειακώς εντάξει μέλη του να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.