Πρόσκληση σε Γ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου με την επωνυμία «Αθλητικός Σύλλογος Άθλου Τόπος» καλεί σύμφωνα με το Καταστατικό τα ταμειακώς εντάξει μέλη του να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 6/9 2021 και ώρα 19:00 στα γραφεία του συλλόγου επί της οδού Ελευθερίου βενιζέλου 16, στο Γαλάτσι.

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης,
  2. Διοικητικός Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από το έτος 2018 έως την ημέρα διεξαγωγής της ΓΣ και έγκρισή του,
  3. Οικονομικός Απολογισμός για την περίοδο από το έτος 2018 έως την ημέρα διεξαγωγής της ΓΣ και Προϋπολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021, έγκρισή τους και απαλλαγή των μελών ΔΣ από κάθε ευθύνη,
  4. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικών και αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Για το ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΣΕΡΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ